Grzejniki

Nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania powinny być wyposażone w grzejniki o małej pojemności wodnej, a tym samym o małej bezwładności cieplnej. Umożliwia to szybki rozruch instalacji c.o. i szybką reakcję na zmianę warunków pracy, czego konsekwencją jest oszczędność energii cieplnej.

Grzejniki w zależności od typu posiadają elementy konwekcyjne z profilowanej blachy stalowej, grubości 0,5mm. Elementy te są zgrzewane punktowo z płytami grzejnymi. Zarówno płyty grzejne, jak i elementy konwekcyjne wykonane są z blachy stalowej. Boki i góra grzejników są obudowane osłonami z blachy.

Zastosowany w grzejnikach system zamocowania umożliwia montaż tego samego grzejnika z doprowadzeniem przewodów z prawej lub lewej strony.

 

 

Grzejnik domowy