Kotły na paliwa stałe

Dobór kotła

Dobór odpowiedniej wielkości kotła (tj. jego mocy), jest bardzo ważnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła i jego ekonomicznej eksploatacji. Kocioł dobiera się odpowiednio do powierzchni ogrzewanego budynku, ilości grzejników, wielkości instalacji. Jeżeli kocioł ma za małą moc w stosunku do ogrzewanej powierzchni (wielkości instalacji) nie będzie mógł osiągnąć nastawionej na nim temperatury i jego sprawność się obniży zwiększając straty kominowe i przyczyniając się do zmniejszenia trwałości kotła. W przypadku przewymiarowania kotła (gdy moc jest zbyt duża) mogą wystąpić problemy z utrzymaniem nastawionej temperatury (gotowanie wody) na kotle, lub może wystąpić tzw. smolenie kotła.

 

Trwałość i niezawodność

Aby zapewnić trwałość i niezawodność kotła podczas eksploatacji należy go regularnie czyścić. Kocioł zanieczyszczony posiada mniejszą sprawność cieplną, ponieważ sadza osadzona na ściankach kotła powoduje ich izolację i naraża na działanie agresywnych związków niszczących stalowy wymiennik. Aby zapobiec korozji kotła należy wyczyścić go także po sezonie grzewczym i zakonserwować.

Na trwałość kotła wpływ ma również temperatura jego pracy. Zalecane jest, aby kocioł pracował zawsze powyżej 60°C, szczególnie dotyczy to kotłów opalanych drewnem. Jeżeli nie jest konieczne utrzymywanie na instalacji tak wysokiej temperatury (dobrze zaizolowany budynek), zaleca się zamontowanie na kotle zaworu czterodrogowego (lub trójdrogowego). W przypadku gdy jest on zainstalowany, kocioł może pracować na wyższej temperaturze, np. 60°C, a na instalację można puścić niższą temperaturę np. 40°C. Montaż zaworu czterodrogowego przyczynia się do mniejszego osadzania się sadzy w kotle, równocześnie nie obniżając jego sprawności.

 

Drewno na opał obok kotła