Kolektory słoneczne

Ten, kto dzisiaj inwestuje w nową instalację grzewczą, powinien od razu uwzględnić w swoich planach uzupełnienie jej o instalację solarną. Dzięki temu odniosą Państwo korzyści z niższego zużycia ciepła, przede wszystkim dla całorocznego podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zainstalowanie kolektorów słonecznych będzie dowodem na to, że trwale obniżając emisję CO2 podchodzą Państwo w odpowiedzialny sposób do zagadnień ochrony środowiska naturalnego. Niezależnie od tego, czy zainstalują

Państwo u siebie nowy kondensacyjny kocioł grzewczy na olej lub gaz, kocioł do spalania drewna czy też pompę ciepła - wszystkie urządzenia zaprojektowane są do współpracy z techniką solarną. Znaczny potencjał oszczędności oferuje podgrzewanie wody użytkowej. W związku z tym kolektory słoneczne w połączeniu z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej stanowią w naszych szerokościach geograficznych, właśnie w miesiącach letnich najbardziej interesującą alternatywę w stosunku do eksploatacji kotłów grzewczych. W okresie przejściowym, przy solarnym wspomaganiu ogrzewania c.w.u., kocioł grzewczy często może pozostawać wyłączony.

 

Kolektory słoneczne na dachu