Pompy ciepła

Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej korzystanie z energii odnawialnych nabiera coraz większego znaczenia. Dzisiaj pompa ciepła jest niezawodnym, oszczędnym systemem grzewczym o zapewnionej przyszłości, który w dodatku pracuje w sposób bardzo przyjazny środowisku.

Dostępność zasobów paliw kopalnych, gazu i ropy naftowej jest ograniczona czasowo. Fakt ten coraz dobitniej dociera do świadomości ludzi, a w związku z tym nasilają się dążenia do zastosowania energii odnawialnych dla zaopatrzenia w ciepło. Obok wyczerpywania się ich zasobów, istotnym motywem jest tu też ochrona klimatu.

To wszystko jest argumentem, przemawiającym za zastosowaniem energii odnawialnych. A pompa ciepła jest rozwiązaniem szczególnie wydajnym energetycznie w zastosowaniu do wytwarzania ciepła dla ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.

 

Pompa ciepła