Jaki rodzaj kotła zastosować?

Kotły jedno- i dwufunkcyjne

Uzupełniając zagadnienie podgrzewu ciepłej wody trzeba wiedzieć, że na rynku funkcjonują kotły jedno- i dwufunkcyjne. Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę bezpośrednio w trakcie jej poboru – działa jako przepływowy podgrzewacz wody, cała energia pochodząca ze spalania gazu bezpośrednio jest wykorzystana na podgrzew wody, nie ma żadnych strat wynikających z jej magazynowania. Wadą kotła dwufunkcyjnego jest na pewno czas oczekiwania na ciepła wodę. Po otwarciu wylewki kocioł musi uruchomić podgrzew c.w.u., ogrzać zład (jeśli był wyłączony np. latem) i ogrzać wodę we wbudowanym wymienniku płytowym. Ten proces zajmie zawsze pewien czas (zależy od modelu, mocy i rozwiązań technicznych), dodatkowo czas uzyskania ciepłej wody na wylewce wydłuża się o długość przewodów c.w.u. pomiędzy kotłem a wylewką. Przy zalecanej prędkości przepływu ok. 1m/s każdy metr przewodu wydłuża oczekiwanie na wodę o 1 sekundę. Kocioł dwufunkcyjny można więc stosować raczej w małych domkach lub mieszkaniach, w których są krótkie odległości między kotłem a punktami poboru wody. Wszędzie tam, gdzie odległości są większe wygodniej jest stosować kocioł jednofunkcyjny ze zbiornikiem ciepłej wody. Rozwiązanie to zajmuje więcej miejsca (dodatkowy zbiornik c.w.u.), ale można podpiąć cyrkulację ciepłej wody i praktycznie całkowicie zredukować czas oczekiwania na nią. Ze względu na gromadzenie c.w.u., w podgrzewaczu najczęściej takie systemy oferują większy wydatek maksymalny ciepłej wody natomiast użytkownik ponosi nieznacznie wyższe koszty eksploatacji, gdyż zawsze są straty ciepła w podgrzewaczu. Korzystanie z układów cyrkulacji wychładza ciepłą wodę, co również wpływa na dodatkowe koszty podgrzewu ciepłej wody.

 

Kocioł gazowy